Kontakt


ul. Obwodowa 11
86-005 Biale Blota k. Bydgoszczy

Telefony:
+48 52 346 60 65
+48 52 370 86 60

Faks:
+48 52 346 65 60

e-mail: biuro@eurotechnik.com.plNIP: 5542398355
REGON: 092591469
Sad Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000066460
Kapital Zakladowy: 100 000 PLN